• Prečna pot 4, 3312 Prebold
  • carex@siol.net

Arboristično svetovanje

Pred posegi opravimo brezplačen ogled ter svetovanje. Svetovanje vključuje ocenjevanje stanja dreves, oceno stabilnosti drevja in posledično priporočene ukrepe za izboljšanje stanja. Ukrepi zajemajo uravnoteženje krošenj, dinamično povezovanje vrhov, čiščenje dupel za zagotavljanje zračenja in odvajanja vode.

Arboristično svetovanje - Sanacija poškodovanega drevja.
Obžagovanje drevja - Po posegu zmanjšana višina ter obseg krošenj.