• Prečna pot 4, 3312 Prebold
  • carex@siol.net

Predstavitev

 

Smo manjše družinsko podjetje, s 30 letno tradicijo. Osnovna dejavnost je oskrba gozdarstva in lesarstva s pripomočki za označevanje in izmero lesa. Prav tako smo se specializirali za dobavo zaščitnih sredstev za sadike gozdnega drevja, feromonskih vab za gozdne škodljivce in premaze za zaščito drevja.

V zadnjem desetletju pa močno narašča delež arborističnih storitev v prometu družbe, predvsem v urbanih okoljih. Zaradi majhnosti se z lahkoto odzivamo na potrebe po novih uslugah na trgu, na primer dela na težko dostopnih mestih in dela ki so povezana z uporabo vrvnih tehnik.